Zapraszamy wszystkich Członków na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze 

W dniu 9.11.2023 odbędzie się Walne Zebranie Członków Klubu Wysokogórskiego Bielsko-Biała. 

Miejsce spotkania: Sala widowiskowa BOSIR pod Dębowcem.

Godzina spotkania: I termin godzina 18:00, II termin godzina 18:15

Tematem zebrania będzie: sprawozdanie z 3-letniej kadencji Zarządu i działalności Klubu, wybory: nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Delegatów na Walne Zebranie PZA oraz wolne wnioski.

Aby wziąć udział w zgromadzeniu należy posiadać ze sobą legitymację klubową oraz mieć opłacone składki członkowskie. Zaległości będzie można uregulować przed Zebraniem.

Osoby bez uregulowanych zaległości w składkach członkowskich zmuszeni będziemy usunąć z listy członków klubu.

Przypominamy, że 'Walne’ jest najwyższą instancją władzy w KW. To ważne, abyście wzięli w nim udział. Daje Wam to możliwość wyrażenia swojej opinii, oddaniu głosu, a przez to wzięcia aktywnego udziału w działalności władz oraz kierunku rozwoju Klubu.

Prosimy wszystkich o obecność.

Program Walnego Zebrania:

-Wybór przewodniczącego Zebrania
-Wybór sekretarza Zebrania
– Zatwierdzenie porządku obrad
-Wybór komisji mandatowo- skrutacyjnej
-Sprawozdanie Prezesa Zarządu
-Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
-Dyskusja i głosowanie nad absolutorium ustępującemu Zarządowi
-Wybór Prezesa Zarządu
-Wybór Członków Zarządu
-Wybór kandydatów na walne Zgromadzenie Delegatów PZA
-Wolne wnioski