Klub Wysokogórski Bielsko Biała

Klub

Początki taternictwa w Bielsku-Białej

Do powstałego w roku 1949 Koła Śląskiego Klubu Wysokogórskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Katowicach należeli dwaj bielszczanie: Józef Merta i Stefan Czernelecki. Doprowadzili oni do zorganizowania.

Wiosną 1951 roku pierwszego kursu taternickiego w Bielsku-Białej (pod „firmą” Koła Śląskiego KW); część teoretyczna odbyła się w Bielsku-Białej, część praktyczna w Tatrach, w rejonie Hali Gąsienicowej.

Absolwentami I kursu byli: Jerzy Cierniak, Władysław Gąsior, Leon Kamiński, Alojzy Kudłaciak, Barbara Jachnianka, Jerzy Luszczak, Alojzy Mendel, Jan Loska, Jerzy Nitkowski, Aleksandra Opyrchał, Kazimierz Opyrchał, Jerzy Podgórny, Wojciech Połuczyński, Jan Procner, Alfred Rusin, Eugeniusz Temlak, Józef Watała, Jan Zontek, Stanisław Zontek, Marian Tadeusz Bielecki, Witold Szałaśny i Weronika Szałaśnowa.

Otrzymali oni w lutym 1952 roku pisma o przyjęciu z dniem 14 grudnia 1951 roku w poczet członków kandydatów Klubu Wysokogórskiego PTTK, z przynależnością do Koła Śląskiego.

Absolwenci kursu utworzyli (zimą 1951/52 czy wiosną 1952?) pierwszą organizację taternicką w Bielsku-Białej pod nazwą „Sekcja Taternicka Oddziały PTTK w Bielsku- Białej” (Polskie Towarzystwo Tatrzańskie wraz z Klubem Wysokogórskim PTT zostały rozwiązane w grudniu 1950 roku); przewodniczącym Sekcji został Władysław Gąsior.

Drugi kurs taternicki zorganizowany został w roku 1952; absolwentami kursu byli: Genowefa Gryzetko, Zbigniew Kunz, Szczepan Męcnarowski, Izabela Miziura( -Zontek), Józef Moskal, Tadeusz Łukasiewicz, Alojzy Szupina i Jan Weigel.

Trzeci kurs w roku 1953 (nadal firmowany przez dawne Koło Śląskie?) ukończyli: Danuta Sokołowska(-Ważecka) i Władysław Prokopek.

W sezonie zimowym 1953/54 rozpoczęta została zimowa działalność bielsko-bialskich taterników (Danuta Sokołowska( -Ważecka), Jerzy Podgórny i Jan Weigel).

W latach 1954 i 1955 nie było w Bielsku-Białej kursów taternickich dla początkujących.

W roku 1955 Sekcja Taternicka „odgórnie” została przemianowana na Oddziałową Sekcję Alpinizmu PTTK w Bielsku-Białej (nazwiska kolejnych przewodniczących Sekcji o rocznej kadencji nie są mi znane).

Latem 1955 roku odbył się nasz pierwszy obóz taternicki nad Morskim Okiem; > rok 1956 był rokiem przełomowym: organizacje taternickie oddzieliły się od PTTK, powróciła nazwa Klub Wysokogórski (u nas Koło KW w Bielsku-Białej, później Koło Beskidzkie KW), wiosną ukończyło kurs instruktorski Zarządu Głównego KW i uzyskało uprawnienia instruktorów taternictwa trzech naszych członków: Kazimierz Opyrchał, Władysław Prokopek i Jan Weigel; odbył się kolejny kurs dla początkujących: teoretyczny, skałkowy i tatrzański, zorganizowany został pierwszy obóz letni w Tatrach Słowackich (w Dolinie Staroleśnej).

Prezesi KW Bielsko-Biała w latach 1956-1987: Kazimierz Opyrchał (1956-1958), Jan Weigel (1959-1960), Zbigniew Zitzman (1961-1962), Jan Weigel (1963-1968), Zbigniew Zitzman (1969-1971), Jan Weigel (1972-1987).

Członkowie honorowi KW Bielsko-Biała: Kazimierz Opyrchał i Stanisław Zontek (od 21.01.1977), Aleksandra Opyrchał, Władysław Prokopek (†), Alojzy Szupina i Jan Weigel (od 11.11.1982)

Zamknij