Klub Wysokogórski Bielsko Biała

Wypożyczalnia

Sprzęt dostępny w naszej Klubowej Wypożyczalni

Regulamin Wypożyczalni:

 1. Wypożyczany sprzęt jest własnością Klubu Wysokogórskiego  w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Barlickiego 3.
 2. Wypożyczający  musi być członkiem  Klubu oraz posiadać opłacone składki członkowskie.
 3. Wypożyczający musi zapoznać się z instrukcją obsługi sprzętu umieszczoną na stronie producenta oraz na stronie
 4. Wypożyczający zna przeznaczenie sprzętu i potrafi się nim posługiwać.
 5. Zabrania się przekazywania sprzętu osobom trzecim.
 6. Wypożyczany sprzęt może być użyty wyłącznie do celów zgodnych z jego przeznaczeniem.
 7. Wypożyczany sprzęt użytkuje się na własną odpowiedzialność.
 8. Wypożyczany sprzęt powinien zostać oddany w nienaruszonym stanie.
 9. Każde uszkodzenie sprzętu musi zostać zgłoszone Klubowi.
 10. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia sprzętu do czasu jego zwrotu.
 11. W przypadku wypożyczania plecaków lawinowych po każdorazowej aktywacji (uruchomieniu systemu ABS) Wypożyczający zobowiązany jest poinformować Klub. Wypożyczającemu zostanie przekazana instrukcja uzupełniania butli gazowej.
 12. W przypadku kradzieży sprzętu Wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję, a następnie przekazać Klubowi zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży.
 13. Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego sprzętu lub jego naprawy.
 14. Do wypożyczanego sprzętu dołączona zostaje zawieszka (oznaczenie z numerem), którą należy zwrócić wraz ze sprzętem. W razie zgubienia zawieszki Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 20 zł.

Instrukcje:

Zamknij