Drodzy klubowicze w związku ze zbliżającym się terminem odprowadzenia części naszych składek do Polskiego Związku Alpinizmu, zwracamy się z prośbą do osób które nie opłaciły zaległych składek za rok 2023 do jak najszybszego uregulowania zaległości . Osoby które robiły to przelewem a nie zgłosiły tego w siedzibie i nie mają podbitych legitymacji proszę o przesłanie dow. wpłat do kolegi Mariusz Biłyk mariusz.bilyk@kwbielsko.org

Termin zaległych wpłat za rok 2023 mija 31.03.2024, po tym okresie w myśl regulaminu zawartego w statucie będziemy zmuszeni wykreślić te osoby z listy członków Klubu Wysokogórskiego Bielsko-Biała.

Poniżej przypominamy zapis w naszym Statucie:

§18

Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:

– pisemnego wniosku skierowanego do Zarządu Klubu,

– skreślenia przez Zarząd z listy członków w przypadku nieopłacenia składek w terminie do 30 września danego roku, pomimo wezwania przez Zarząd do uregulowania zaległości i bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu na zapłacenie takiej zaległości. W terminie 3 miesięcy od skreślenia może ono zostać uchylone na wniosek skreślonego członka, po uregulowaniu należnych zaległych składek.

Zarząd KW Bielsko-Biała