Rozpoczynamy zapisy na sekcje dla dzieci od 8 roku życia wzwyż. Trening będzie odbywał się raz w tygodniu, w poniedziałki od godz.16 do 18. Startujemy 7 listopada tego roku.

Koszty:

  • Dzieci klubowiczów ponoszą tylko koszty treningu (80zl/mc)

  • Dzieci osób spoza klubu opłata 80zl/mc plus darowizna za pakernie 50zl/mc

Sekcje prowadzić będzie Aga (Strzała), w razie pytań dotyczących treningów nr. Tel. 695 213 165. Zgłoszenia kierujcie na maila: pawel.piatek@kwbielsko.org

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacja

Ścianka wspinaczkowa Klubu Wysokogórskiego w Bielsku – Białej, znajdująca się przy ulicy Cypriana Kamila Norwida przy Szkole Podstawowej nr 18, jest obiektem należącym do Klubu i nie jest nieruchomością komercyjną w świetle przepisów obowiązującego prawa.

Warunkiem korzystania ze ścianki wspinaczkowej KW są opłacone składki członkowskie oraz opłaty w formie darowizny na rzecz utrzymania i rozwoju ścianki, regulowane odrębną uchwałą Zarządu KW Bielsko-Biała.

Ze ścianki wspinaczkowej może korzystać każdy, kto:

zapoznał się z Regulaminem klubowej ściany wspinaczkowej,

wypełnił formularz rejestracyjny,

podpisał oświadczenie o zobowiązaniu się do stosowania Regulaminu,

w przypadku osób, które ukończyły 18 lat – podpisał oświadczenie o wspinaniu się na swoją odpowiedzialność,

w przypadku osób poniżej 18 roku życia – przedstawił podpisane przez rodzica lub opiekunów prawnych oświadczenie o wyrażeniu zgody na wspinanie się i korzystanie z przedmiotowej ścianki wspinaczkowej,

nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania wspinaczki.

Użytkownik ścianki lub rodzic dziecka (bądź opiekun prawny), korzystającego z klubowej ścianki treningowej akceptuje powyższe fakty oraz stan techniczny przedmiotowego obiektu. Ma pełną świadomość, że obiekt nie podlega pod spełnienie wymaganych norm oraz certyfikatów bezpieczeństwa dla komercyjnych ścianek wspinaczkowych. Rodzic osoby niepełnoletniej (bądź opiekun prawny) wyraża zgodę na przebywanie oraz podejmowanie aktywności fizycznej przez dziecko w przedmiotowym obiekcie.

Klub Wysokogórski w Bielsku-Białej, Zarząd Klubu oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wypadki, kontuzje, urazy i uszczerbki na zdrowiu wspinaczy, spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzeń i uczestnictwem w zajęciach, a także nieprzestrzeganiem regulaminów, zasad bezpieczeństwa i zaleceń instruktorów.

Zarząd Klubu, Klub Wysokogórski w Bielsku-Białej oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatni oraz na terenie obiektu.

Korzystający ze ścianki muszą

bezwzględnie stosować się do zasad BHP. Klub zastrzega sobie prawo do usunięcia osoby nie stosującej się do Regulaminu ścianki treningowej lub zaleceń i poleceń instruktorów, a także zachowującej się niewłaściwie lub stwarzającej zagrożenie dla innych wspinaczy.

Uprawianie wspinaczki na ściance wspinaczkowej może stwarzać ryzyko utraty zdrowia lub życia nawet w przypadku respektowania wszelkich zasad bezpieczeństwa. Każda osoba korzystająca z klubowej ściany treningowej czyni to na własną odpowiedzialność.