W dniu 9 listopada 2023 r. na sali Widowiskowej BOSIR pod Dębowcem odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Klubu Wysokogórskiego. W zebraniu uczestniczyło wg listy 98 osób.

Walne Zgromadzenie Członków przebiegło wg następującego porządku:

– Otwarcie zebrania,

– wybór Przewodniczącego Zebrania,

-wybór Sekretarza Zebrania.

– Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

– Sprawozdanie Prezesa Klubu z 3 lat kadencji.

-Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

– Podjęcie uchwały w sprawie trybu głosowania.

-Wybór Prezesa Klubu

– Podjęcie uchwały o ustaleniu liczby członków Zarządu na najbliższą kadencję

– Wybór Członków Zarządu

– Wybór Komisji Rewizyjnej

– Wybór Sądu Koleżeńskiego

-Wybór kandydatów na walne Zgromadzenie Delegatów PZA

– Podjęciu uchwały o zmianie statutu

– Podjęcie uchwały o zmianie wysokości składki członkowskiej

– Dyskusja i wnioski dotyczące działalności Klubu.

W wyniku głosowania klubowicze wybrali:

– jednogłośnie na kolejną kadencję Prezesem Klubu wybrany został Paweł Ząbek,
– większością głosów w skład Zarządu weszli:

Mariusz Biłyk, Piotr Krzyżowski, Paweł Piątek, Tomasz Skonecki, Mariusz Hatala, Agnieszka Zioło, Karolina Kostka, Anna Gugulska, Andrzej Ficek, Szymon Podosek.

– większością głosów w skład Komisji Rewizyjnej weszli: Bartłomiej Brutkowski, Tomasz Cios, Wojciech Jankowski, Sebastian Gorol, Marta Konopnicka-Kubica

– większością głosów w skład Sądu Koleżeńskiego weszli: Paweł Zioło, Bartłomiej Kurz, Dawid Goły.

– większością głosów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZA wybrano:

Tomasza Skoneckiego, Pawła Piątka, Mariusza Hatalę, Piotra Krzyżowskiego, Karolinę Kostkę.

Przeprowadzono również głosowanie nad zaproponowanymi zmianami w Statucie Klubu, a także podjęto uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej, której wysokość ustalono na 120zł.

Dziękujemy wszystkim Klubowiczom za przybycie oraz taką frekwencję na Zgromadzeniu. Wybranym w drodze głosowania: Prezesowi, Członkom Zarządu, Członkom Komisji Rewizyjnej, Członkom Sądu Koleżeńskiego oraz Delegatom na Walne Zgromadzenie PZA serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w wypełnianiu obowiązków.

Poniżej załączony został dokument pdf obejmujący sprawozdanie 3-letnie działalności Klubu w latach 2023- 2023, w przypadku szczegółowych pytań zapraszamy na Spotkanie Zarządu.

https://drive.google.com/file/d/1GfHwNafbzYFlbHHffBj3MCjDIGI_ME9s/view?usp=drivesdk

 

W dniu 16 listopada 2023r. odbyło się pierwsze posiedzenie Członków Zarządu Klubu i zostało podsumowane Walne Zgromadzenie Członków. Podjęta została uchwała w sprawie ukonstytuowania się zarządu.

Ustalono funkcje poszczególnych Członków Zarządu, w wyniku głosowania:

– funkcję wiceprezesa Klubu pełnią: Mariusz Biłyk, Tomasz Skonecki,

– funkcję Skarbnika pełni Karolina Kostka,

– funkcję Sekretarza pełni Anna Gugulska,

Członkowie Zarządu: Piotr Krzyżowski, Paweł Piątek, Mariusz Hatala, Agnieszka Zioło, Andrzej Ficek, Szymon Podosek.

Zarząd KW Bielsko-Biała