KLUB WYSOKORÓRSKI w BIELSKO-BIAŁEJ ma również wkład w walkę z COVID-19

W dniu dzisiejszym Klub Wysokogórski w
Bielsku-Białej rozdawał bezpłatnie każdemu klubowiczowi maseczkę lub chustę typu ”buff”.