English Polski
Polski English
Strona głównaWięcej o KWDołącz do nasKsięga przejśćPakerniaKontakt


Aktualności
Sekcja Turystyki Górskiej wystartowała

Ostatnie wieści:

W ślad za ustaleniami ze spotkania założycielskiego Sekcji Turystyki Górskiej informuję, że została stworzona lista mialingowa za pośrednictwem, której możecie informować pozostałych zainteresowanych o sprawach związanych z Sekcją,

Wysyłając maila na adres: sekcja_gorska@kwbielsko.org

wiadomość otrzymają wszyscy, którzy zgłosili się do Sekcji, podali swój e-mail i są zainteresowani utrzymaniem kontaktu z pozostałymi osobami.

 Jeżeli nie jesteś jeszcze w grupie mailingowej, a chciałbyś dołączyć do Sekcji napisz do nas na adres kontakt@kw.bielsko.org wpisując w temacie "Sekcja Turystyki Górskiej"


W czwartek 24 listopada 2011 miało miejsce pierwsze spotkanie, na którym zawiązała się przy KW Bielsko-Biała Sekcja Turystyki Górskiej.

Poniżej przedstawiamy protokół z poruszanych tematów:

 

 

Bielsko-Biała, dn. 24.11.2011 r.

PROTOKÓŁ Z 1 ZEBRANIA SEKCJI TURYSTYKI GÓRSKIEJ KLUBU WYSOKOGÓRSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ ODBYTEGO W DNIU 24.11.2011 r.

Zebranie otworzył Paweł Ząbek - Prezes Klubu Wysokogórskiego w Bielsku – Białej, który przedstawił zebranym przesłanki założenia Sekcji Turystyki Górskiej.

Z uwagi na brak wystarczającej inicjatywy ze strony przyszłych członków sekcji, spowodowany zapewne podniosłością tego wydarzenia, został on poprzez milczącą aklamację wybrany moderatorem zebrania.

Następnie jednogłośnie (poprzez głos moderatora) przyjęto następujący porządek obrad:

 

 1. Zaprezentowanie podstaw prawnych działalności Stowarzyszenia.
 2. Ustalenie celów i formy działalności Sekcji Turystyki Górskiej.
 3.  Wystąpienie każdego z członków wraz z krótką prezentacją doświadczenia (wysoko)górskiego, oczekiwań i celów kolejnych wypraw.
 4. Podsumowanie.

 

Po krótkim przedstawieniu ram działalności sekcji zgodnie z przepisami ustawy o kulturze fizycznej, prawa o stowarzyszeniach oraz Statutu Klubu Wysokogórskiego w Bielsku-Białej, podjęto decyzję o włączeniu wszystkich członków sekcji (zwanej przez niektórych sektą) w szeregi Klubu Wysokogórskiego.

Jednogłośna akceptacja w/w stanu prawnego umożliwiła szybkie i efektywne ustalenie celów i formy działalności Sekcji Turystyki Górskiej tj.:

 

 • organizowanie, ułatwianie i popieranie działalności szkoleniowej, sportowej i wyprawowej członków Klubu w kraju i zagranicą,
 • organizowanie wewnętrznego życia klubowego, zebrań i odczytów,
 • współdziałanie z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi sprawami alpinizmu,
 • otwartych pokazów ,odczytów , kursów wspinaczkowych.

 

Działalność Sekcji Turystyki Górskiej opierać się będzie na zasadzie samoorganizacji pod egidą Klubu Wysokogórskiego.

W pierwszej kolejności Sekcja Turystyki Górskiej miała wybrać Koordynatora swojej działalności, niestety po kilku usilnych próbach mobilizacji zebranego gremium ze strony Moderatora zebrania, starania te okazały się bezskuteczne. Aby jednak pozostał jakikolwiek ślad sekciarskiej inicjatywy, sporządzono listę jej członków oraz ustalono formę i zakres wzajemnej komunikacji.

Po osiągnięciu konsensusu w kwestiach prawnych, organizacyjnych i komunikacyjnych przystąpiono do wystąpień każdego z członków wraz z krótką prezentacją doświadczenia wysoko)górskiego, oczekiwań i celów kolejnych wypraw. Podsumowując kilkanaście mniej lub bardziej śmiałych głosów wyłonione zostały główne kierunki/cele wypraw:

 

 • Zimowe: wyprawy ski-tourowe (2 os.) i wspinaczkowe (5 os.) w Tatry.
 • Letnie: Tatry Polskie i Słowackie (3 os.), Alpy (7 os.), Kaukaz (3 os.), Himalaje (1 os.) oraz jeden głos podsumowujący w/w: szeroko pojęty trekking powyżej 2 000 m n.p.m.

 

Z uwagi na rażącą dysproporcję wysokościową pomiędzy oczekiwaniami poszczególnych członków Sekcji (ok. 6 349 m – różnicy między Mount Everestem a Rysami), na miejsce kolejnego spotkania ustalono punkt zbieżny (i osiągalny) dla wszystkich zebranych tj. Hala Rysianka – (1322 m n.p.m.). Uchwałę podjęto jednogłośnie (tym razem przez wszystkich zebranych).

Każda inicjatywa (od Beskidów po Himalaje) podejmowana w ramach działalności Sekcji winna być zarchiwizowana jako fotorelacja celem zamieszczenia dla potomności na stronie internetowej Klubu Wysokogórskiego. W ramach zacieśnienia współpracy i integracji Sekcji w KW istnieje możliwość nieodpłatnego korzystania z klubowej biblioteczki oraz odpłatnego wypożyczania sprzętu wspinaczkowego, których zasoby na bieżąco wspólnymi siłami są uzupełniane (tu apel o przekazanie 1 % podatku na OPP – ku pamięci w kwietniu 2012 r.).

Ponadto, zgodnie z unijną inicjatywą Lifelong Learning ustalono podstawowe potrzeby szkoleniowe członków Sekcji, do których zaliczono m.in.: kurs lawinowy połączony z obozem zimowym, podstawowy kurs wspinaczkowy.

Postanowienia końcowe:

 

 • Kolejne spotkanie Sekcji (w ramach szeroko pojętej integracji z członkami KW) zaplanowane na dzień 10.12.2011 r. w schronisku na Hali Rysiance. Zapisy do 03.12.2011 r.
 • 12.01.2012 r. - udział w spotkaniu z Adamem Ciućką pn. „Zimowy alpinizm”
 • Każdy z członków winien przesłać osobistą listę życzeń szkoleniowo-wyprawowych oraz ewentualnych wniosków i postulatów niepodniesionych na zebraniu na adres mailowy KW
 • Dalsze poszukiwanie Koordynatora Sekcji Turystyki Górskiej.

 

Na tym zakończono obrady w ramach pierwszego spotkania Sekcji Turystyki Górskiej.


Wszystkich zainteresowanych dalszym rozwojem Sekcji Turystyki Górskiej pragnących się czynnie włączyć w jej działalność zapraszamy 10 grudnia na Rysiankę, a później to już tylko w góry, w góry, w góry ...

 

2011-11-29 10:50<< powrót


Wyszukiwarka
Szukaj:  Działalność
Obóz letni Tatry 2019 - relacjaObóz letni Tatry 2019 - relacja
Sukcesy młodych wspinaczySukcesy młodych wspinaczy
Kwietniowy Kurs WspinaczkowyKwietniowy Kurs Wspinaczkowy
Obóz zimowy Tatry 2019 - relacjaObóz zimowy Tatry 2019 - relacja
Warsztaty ze wspinania zimowego - MokoWarsztaty ze wspinania zimowego - Moko
ZAKOŃCZENIE SEZONU LETNIEGO 2018ZAKOŃCZENIE SEZONU LETNIEGO 2018
Beskid Pamir Expedition 2018Beskid Pamir Expedition 2018
Obóz letni Alpy 2018 - relacjaObóz letni Alpy 2018 - relacja
Mutne Bezpieczne Wspinanie - Zdjęcia z otwarciaMutne Bezpieczne Wspinanie - Zdjęcia z otwarcia
Wyjście z Angi i Agatą do Czanego Stawu GąsienicowegoWyjście z Angi i Agatą do Czanego Stawu Gąsienicowego
Obóz letni Tatry 2018 - relacjaObóz letni Tatry 2018 - relacja
Obóz zimowy Tatry 2018 - relacjaObóz zimowy Tatry 2018 - relacja
Świeżaki KW na KończystejŚwieżaki KW na Kończystej
LODOMANIALODOMANIA
Baraniec łupem nowych członków naszego klubuBaraniec łupem nowych członków naszego klubu
 
Strona główna | Więcej o KW | Dołącz do nas | Księga przejść | Pakernia | Kontakt | Zarządzenia Parków | Wyprawy , wyjazdy, relacje | Kursy | Linki | Namiary GPS | ClimbVideo Box | 1 % | KW na Facebooku | Projekt i wykonanie www.redart.pl
Stronę odwiedzano: 3624660 razy