Od 01.03.2021 ulegają zmianie zasady jednorazowego wejścia na klubowa pakernię.

Opłata za wejście jednorazowe wynosi:

– 5 zł dla członków KW BB z opłaconą składką członkowską za rok bieżący (obowiązkowe jest posiadanie przy sobie podbitej legitymacji klubowej)

– 20 zł dla osób spoza KW BB oraz członków klubu bez opłaconych składek klubowych za rok bieżący.

 

Wejście jednorazowe na pakernię możliwe jest wyłącznie z osobą należącą do klubu i upoważnioną do przebywania na terenie pakerni (posiadająca własny klucz). Niezwłocznie po przyjściu na ściankę należy wpisać się na listę obecności oraz uiścić opłatę za wejście jednorazowe zgodnie z wytycznymi na instrukcji obok skarbonki.

Osoba wprowadzająca/prowadzący sekcję są zobowiązani o dopilnowanie uiszczenia opłaty jednorazowej za wejście na ściankę.

 

Prosimy również wszystkich korzystających z pakerni o dbanie o porządek, przede wszystkim:

–  wycieranie obuwia na wejściu

–  sprzątanie za sobą po skończonym treningu (odkładanie na swoje miejsce sprzętów: żelazo na stojak; pętle, gumy, karabinki, karimaty na półkę; itp.)

– zabieranie swoich śmieci i butelek.

Poniżej Regulamin korzystania z Pakerni. Prosimy wszystkie osoby korzystające z klubowej ścianki o zaznajomienie się. 

Regulamin korzystania ze ścianki wspinaczkowej Klubu Wysokogórskiego w Bielsku-Białej

 1. Ścianka wspinaczkowa Klubu Wysokogórskiego w Bielsku-Białej (Pakernia) jest obiektem należącym do Klubu Wysokogórskiego w Bielsku-Białej i każdy chcący korzystać ze ścianki KW musi należeć do KW Bielsko-Biała (wyjątki-patrz punkt 4-5).
 2. Warunkiem korzystania ze ścianki wspinaczkowej KW są opłacone składki członkowskie oraz opłaty w formie darowizny na rzecz utrzymania i rozwoju ścianki.
 3. Osoby z uregulowanymi wszystkimi opłatami są upoważnione do przebywania na terenie Pakerni (lista osób upoważnionych znajduje się na tablicy informacyjnej).
 4. Osoby chcące skorzystać ze ścianki jednorazowo/sporadycznie/w ramach sekcji mogą wejść na ściankę wyłącznie z osobą upoważnioną za jednorazową opłatą uiszczaną na miejscu.
 5. Opłata za wejście jednorazowe wynosi:

–   5 zł dla członków KW BB z opłaconą składką członkowską za rok bieżący (obowiązkowe jest posiadanie przy sobie podbitej legitymacji klubowej).

–    20 zł dla osób spoza KW BB oraz członków klubu bez opłaconych składek klubowych za rok bieżący.

 1. Niezwłocznie po przyjściu na ściankę należy wpisać się na listę obecności oraz w przypadku osób korzystających z jednorazowego wejścia uiścić opłatę zgodnie z wytycznymi przedstawionymi obok skarbonki.
 2. Osoby nieupoważnione do przebywania na terenie pakerni, które nie wpisały się na listę obecności i nie uiściły opłaty będą proszone o opuszczenie obiektu.
 3. Z pakerni można korzystać w godzinach 6.00-22.00. Na teren szkoły wchodzimy wyłącznie dolną bramą. Teren szkoły jest monitorowany.
 4. Ze ścianki należy korzystać w sposób bezpieczny i na własną odpowiedzialność.
 5. Na ściance dbamy o należyty porządek, sprzątamy po sobie i odkładamy sprzęty na swoje miejsce. Obowiązuje zakaz pozostawiania śmieci oraz butelek.
 6. Wejście na obiekt jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Opłata jednorazowa za cały rok: 200 zł

Opłata za 2 półrocze (lipiec – grudzień): 180 zł

Opłata miesięczna możliwa jest od 2 półrocza: 30 zł za miesiąc (płatne z góry za wszystkie pozostałe miesiące do końca roku).

Opłata za jednorazowe wejście: 5 zł dla członków KW BB (obowiązkowa legitymacja klubowa) / 20 zł dla osób spoza klubu

Kaucja zwrotna za klucz: 30 zł

 

Zasady bezpieczeństwa:

 

 1. Prosimy o zachowanie rozsądku i nieprzychodzenie na ścianę w wypadku objawów jakiejkolwiek infekcji.
 2. Przy wejściu na obiekt konieczna jest dezynfekcja rąk. Dozowniki i płyny do dezynfekcji dostępne są przy wejściu na ściankę.
 3. Prosimy o noszenie maseczek ochronnych do momentu rozpoczęcia treningu.
 4. Należy wspinać się tylko w obuwiu wspinaczkowym.
 5. Korzystający z obiektu zobowiązani są do zachowania 2 m odstępu.
 6. Osoby wchodzące na ścianę zobowiązane są do wpisania się na listę obecności, podając imię i nazwisko (nie pseudonim).
 7. Wejście na obiekt jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.