Klub Wysokogórski Bielsko Biała

1.5% dla KW

Zgodnie z ustawą o działalności pozytku publicznego i wolontariacie i znowelizowaną ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) każdy podatnik może przekazac 1.5% swojego podatku organizacji pożytku publicznego.

W związku z tym zwracamy się do państwa z prośbą o przekazanie na rzecz Klubu Wysokogórskiego w Bielsku Białej 1.5% Państwa podatku. Otrzymane od Państwa pieniądze przeznaczymy w całości zgodnie z celami statutowymi.

Procedura przekazania 1.5% podatku jest bardzo prostsza. Wystarczy zapoznać sie z poniższą Instrukcją 

Instrukcja przekazania 1.5%

W zeznaniu podatkowym za dany rok w rubryce zatytułowanej Wniosek o przekazanie 1.5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) wpisujemy Nazwę OPP, czyli Nazwę Organizacji Pożytku Publicznego tj:

Klub Wysokogórski w Bielsku Białej
ul. Barlickiego 3
43 -300 Bielsko Biała

w nastepnej rubryce wpisujemy numer  KRS 0000158810 ,a w następnej rubryce obliczoną sume 1.5% podatku.

Nie wpłacamy kwoty 1.5% na konto Klubu, kwota ta zostanie przekazana Klubowi przez Urząd Skarbowy.

Dziękujemy za wsparcie naszego KLUBU !!!

Zamknij