Regulamin korzystania ze ścianki wspinaczkowej „Pakerni” Klubu Wysokogórskiego w Bielsku- Białej w czasie pandemii.
Ważny od 1 czerwca 2020.

1. Możliwość wejścia na ścianę podzielona będzie na konkretne tury, które trwać będą po dwie godziny:

– 08.00- 10.00
– 10.15- 12.15
– 12.30-14.30
– 14.45- 16.45
– 17.00- 19.00
– 19.15- 21.15

2. Na jednej turze może przebywać maksymalnie 8 osób (powyżej 16 r. ż.).
3. Niezbędna jest mailowa rezerwacja miejsc pod adresem pakernia.kwbielsko@op.pl co najmniej 6 godzin przed przyjściem (w tytule maila proszę zapisać datę, turę-godzinę, imię i nazwisko).
4. Konieczne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa znajdujących się poniżej.

Zasady bezpieczeństwa:
1. Prosimy o zachowanie rozsądku i nieprzychodzenie na ścianę w wypadku objawów jakiejkolwiek infekcji.

2. Przy wejściu na obiekt konieczna jest dezynfekcja rąk. Dozowniki i płyny do dezynfekcji dostępne są przy wejściu na ściankę.

3. Prosimy o noszenie maseczek ochronnych do momentu rozpoczęcia treningu.

4. Należy wspinać się tylko w obuwiu wspinaczkowym.

5. Korzystający z obiektu zobowiązani są do zachowania 2 m odstępu.

6. Osoby wchodzące na ścianę zobowiązane są do wpisania się na listę obecności, podając imię
i nazwisko (nie pseudonim).

7. Wejście na obiekt jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
* Regulamin korzystania i dostępu został opracowany na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii