Drodzy Klubowicze. Zwracamy się z prośbą o uregulowanie zaległych składek za 2015 oraz 2016 rok. Ostateczny termin wyznaczony został na 31.01.2017. Nieopłacenie zaległych składek do tego czasu, będzie skutkowało skreśleniem z listy członków klubu.