Drodzy klubowicze!

Zwracamy się z prośbą o uregulowanie zaległych składek członkowskich za 2020 i 2021 rok.

Ostateczny termin zapłaty został wyznaczony na 21.04.2022.

Zaległe składki można opłacić w siedzibie klubu na najbliższych dyżurach (14.04 oraz 21.04) lub przelewem na konto klubowe.

Niezapłacenie składek do tego czasu będzie skutkowało skreśleniem z listy członków klubu.