W dniu 16.11.2017 odbędzie się Walne Zebranie Członków Klubu Wysokogórskiego Bielsko-Biała. Miejsce spotkania: Klub Galeria Wzgórze, Bielsko-Biała. Godzina spotkania; I termin godzina 18:00, II termin godzina 18:30. Obecność obowiązkowa!
Tematem zebrania będzie: sprawozdanie z 3-letniej kadencji Zarządu i działalności klubu, wybory: nowego zarządu, komisji rewizyjnej, sadu koleżeńskiego, delegatów na walne zebranie PZA oraz inne.