Walne Zebranie Członków KW BB – podsumowanie

W dniu wczorajszym tj. 15.10.2020 odbyło się Walne Zebranie Klubu Wysokogórskiego Bielsko-Biała.

Zebranie rozpoczęło się w II terminie o godzinie 18:15 ze względu na zbyt małą ilość uprawnionych do głosowania w I terminie.
Prezes Paweł Ząbek przedstawił szczegółowe Sprawozdanie z 3-letniej kadencji Zarządu i działalności Klubu Wysokogórskiego Bielsko – Biała.
Komisja Rewizyjna przedstawiała szczegółowe Sprawozdanie oraz wniosła o udzielenie absolutorium dla Zarządu Klubu, które w dalszej kolejności zostało przyjęte.
Kolejny etap Zebrania dotyczył kilku głosowań, w wyniku których na nową kadencję zostali powołani:

Prezes Klubu:
Paweł Ząbek

Zarząd Klubu:
Andrzej Ficek

Katarzyna Pochopień

Tomasz Skoneck

Mariusz Biłyk

Tomasz Cios

Tomasz Paluch

Paweł Piątek

Szymon Podosek

 

Komisja Rewizyjna:
Bartłomiej Brutkowski

Jakub Pilarczyk

Piotr Zadorożny

Sebastian Gorol

Marta Konopnicka-Kubica

Wybrano także nowy Sąd Koleżeński oraz Delegatów na Walne Zebranie PZA.
Na zakończenie zebrania odbyła się krótka dyskusja, po czym zebranie zostało zamknięte.

Dziękujemy wszystkim za przybycie.