Krótkie podsumowanie Walnego Zebrania Klubu Wysokogórskiego Bielsko-Biała które odbyło się w dniu wczorajszym 16.11.2017.

Zebranie rozpoczęło się w II terminie o godzinie 18:30 ze względu na zbyt małą ilość uprawnionych do głosowania w I terminie.
Prezes Paweł Ząbek przedstawił szczegółowe Sprawozdanie z 3-letniej kadencji Zarządu i działalności Klubu Wysokogórskiego Bielsko – Biała.
Komisja Rewizyjna przedstawiała szczegółowe Sprawozdanie oraz wniosła o udzielenie absolutorium dla Zarządu Klubu, które w dalszej kolejności zostało przyjęte.
Kolejny etap Zebrania dotyczył kilku głosowań, w wyniku których na nową kadencję zostali powołani:

Prezes Klubu:
Paweł Ząbek

Zarząd Klubu:
Bartłomiej Kurz
Tomasz Paluch (Kredyt)
Katarzyna Pochopień
Dominik Studencki
Tomasz Skonecki
Andrzej Ficek
Przemysław Górak
Mariusz Biłyk
Tomasz Cios

Komisja Rewizyjna:
Waldemar Kapler
Tomasz Paluch (Niedźwiadek)
Bartłomiej Brutkowski
Paweł Piątek
Magdalena Hubka

Wybrano także nowy Sąd Koleżeński oraz Delegatów na Walne Zebranie PZA.
Na zakończenie zebrania odbyła się dyskusja, po czym zebranie zostało zamknięte.