W dniu 13.07.2021 od godziny 19.00 sprzątamy pakernię.

Zapraszamy do pomocy.