Oświadczenie Zarządu Klubu Wysokogórskiego w Bielsku-Białej w sprawie Elektronicznego Systemu Rejestracji w Tatrach

Wyrażamy stanowczy sprzeciw w związku z wdrażaniem  Elektronicznego Systemu Rejestracji w Tatrach.
Uważamy, że wprowadzenie tego systemu spowoduje ograniczenie dostępu do ścian, utrudni swobodę wyboru.  Zmiany planów wspinaczkowych wynikające z czynników niezależnych od nas będą nakładały na nas obowiązek informowania TPN-u. Twierdzimy, że nasza działalność  w Tatrach nie musi podlegać tak dokładnej weryfikacji. Obawiamy się ograniczeń  i limitowania dostępu  do ścian oraz możliwości nakładania opłat dodatkowych przez TPN. Obecnie TPN zaprzecza takim informacjom, ale nie mamy pewności co stanie się w przyszłości np. po zmianie władz w TPN.  ESR uważamy za dodatkowy i niepotrzebny formalny wymóg nakładany na wspinaczy, próbując zastąpić klasyczną księgę wyjść, która prowadzona jest od lat przez TOPR w celach ratowniczych, a nie TPN.
Pragniemy aby zarząd PZA zobligowany przez walny zjazd delegatów przeciwstawiał się próbom wdrożenia wrogiego nam systemu.
Zarząd Klubu Wysokogórskiego w Bielsku-Białej