Informujemy, że od nowego roku zmieniają się opłaty za korzystanie z klubowej pakerni:

Opłata jednorazowa za cały rok: 200 zł
Opłata za 2 półrocze (lipiec – grudzień): 180 złOpłata miesięczna możliwa jest od 2 półrocza: 30 zł za miesiąc (płatne z góry za wszystkie pozostałe miesiące do końca roku).
Opłata za jednorazowe wejście: 5 zł
Kaucja zwrotna za klucz: 30 zł

 Jednocześnie przypominamy wszystkim osobom korzystającym ze ścianki sporadycznie o konieczności uiszczenia opłaty za jednorazowe wejście (5 zł) do skarbonki.

  Regulamin korzystania ze ścianki wspinaczkowej Klubu Wysokogórskiego w Bielsku-Białej

  1. Każdy chcący korzystać ze ścianki KW musi należeć do KW Bielsko-Biała(wyjątki-patrz punkt 3)
  2. Warunkiem korzystania ze ścianki wspinaczkowej KW są opłacone składki członkowskie oraz opłaty w formie darowizny na rzecz utrzymania i rozwoju ścianki
  3. Każdy korzystający ze ścianki zobligowany jest do posiadania przy sobie legitymacji klubowej. Wyjątek stanowią osoby korzystające ze ścianki jednorazowo lub sporadycznie. Mogą one wejść na ściankę z osobą należącą do klubu za jednorazową opłatą uiszczaną na miejscu.
  4. Ze ścianki można korzystać w godzinach 7.00-22.00
  5. Ze ścianki należy korzystać w sposób bezpieczny, na własną odpowiedzialność.
  6. Niezwłocznie po przyjściu na ściankę należy wpisać się na listę obecności oraz w przypadku osób korzystających z jednorazowego wejścia uiścić opłatę zgodnie z wytycznymi przedstawionymi na skarbonce.
  7. Nie pozostawiamy na ściance żadnych butelek i innych śmieci oraz dbamy o należyty porządek.