Ruszamy z projektem: „Mutne dla wszystkich – bezpieczne wspinanie”, mającym na celu wymianę istniejącej asekuracji oraz uporządkowanie terenu wokół skały!

Plan działania:

  1. – Prace porządkowe wokół skały: zbieranie śmieci, wycinka krzewów, wytyczenie ścieżki itp.
  2. –  Przygotowanie skały: czyszczenie skały z mchów i kruszyzny
  3. – Reekipacja skały: usunięcie starych punków asekuracyjnych oraz osadzenie nowych
  4. – Prace końcowe: opracowanie nowego schematu skały, tablicy informacyjnej

Pierwsze prace ruszają już 19.10.2017, kolejne terminy 21-22.10.2017.
Gorąco zachęcamy do pomocy!!!
Pozdrawiamy
Zarząd KW