Cześć

W tym sezonie mamy dla Was ofertę instruktora PZA na Kurs Taternicki Letni w terminie 19.08. – 1.09., przygotowaną specjalnie dla naszych klubowiczów.

Szkolenie to byłoby oparte na programie PZA – 10 dni w terenie, z czego jeden dzień na autoratownictwo

Program:

Zadaniem kursu jest nauczenie samodzielnego pokonywania dróg taternickich w warunkach letnich.

W tym celu prowadzimy zajęcia teoretyczne oraz terenowe, obejmujące m. in. następujące zagadnienia:

*samodzielna asekuracja w ścianach i na graniach,

*umiejętność wspinaczki w różnych warunkach: terenowych, pogodowych, w nocy,

*wielokrotne zjazdy w terenie górskim,

*podstawy autoratownictwa i pierwszej pomocy,

*planowanie taktyki wspinaczek górskich,

*podstawy terenoznawstwa i nawigacji, posługiwanie się mapą, przewodnikami, schematami i odnajdywanie drogi w ścianie,

*dokumentowanie przejść ścianowych,

*zapoznanie z topografią ogólną Tatr i topografią szczegółową rejonu działania kursu,

*normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy i zagadnienia ochrony przyrody.

Zajęcia terenowe składają się z serii wspinaczek na drogach wielowyciągowych o stopniu trudności dostosowanym do warunków pogodowych oraz predyspozycji zespołu (przeciętnie o trudnościach II–V+.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie seminariów w zespołach oraz wykładów z wykorzystaniem środków multimedialnych.

W cenie kursu jest zawarty potrzebny sprzęt który udostępnia instruktor.

Cena kursu dla członków KW 5000 zł od osoby.

W kursie mogą wziąć udział maksymalnie 3os. a warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wcześniejsze ukończenie Pełnego Kursu Skałkowego.

Dla klubowiczów którzy są członkami KW Bielsko-Biała przynajmniej 3 lata i mają opłacone składki przewidziane jest dofinansowanie.

Do ceny kursu trzeba doliczyć koszty noclegów w Betlejemce i na taborze w Morskim Oku.

Kurs poprowadzi instruktor PZA Bogusław Szczerba.

Zapisy wstępne zgłaszacie u Pawła do 18.05.24

pawel.piatek@kwbielsko.org