Zapraszamy wszystkich Klubowiczów do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym na:

„Najlepsze zdjęcie górskie 2020”

Nagrodą główną będzie bon o wartości 300 PLN do realizacji w Sklepie Podróżnika, dwa kolejne wyróżnienia premiowane będą bonami po 100 PLN.

Propozycję (maksymalnie 5 zdjęć) prosimy przesyłać na adres: konkursfotograficzny@kwbielsko.org

Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wybierze 13  propozycji, które zostaną opublikowane na stronach www.kwbielsko.org oraz  klubowych profilach Facebook i Instagram. W głosowaniu na najlepsze zdjęcie udział będą mogli wziąć wszyscy klubowicze przesyłając: numer wybranego zdjęcia , imię i nazwisko oraz numer legitymacji klubowej na wyżej wskazany adres email.

Na zgłoszenia czekamy do 30.09.2020  

Wszystkie 13 finałowych zdjęć znajdą się w kalendarzu klubowym na 2021 rok.

Konkurs przeznaczony jest tylko dla Członków Klubu Wysokogórskiego w Bielsku-Białej.

Przesyłane zdjęcia muszą być autorstwa zgłaszającego.

Zgłoszone zdjęcie ma zawierać w opisie pliku: imię nazwisko autora, tytuł lub opis co przedstawia

Uczestnik konkursu zgłaszając swoje zdjęcia,  jednocześnie  wyraża zgodę na ich publikowanie na stronach www.kwbielsko.org, profilach Facebook oraz Instagram, a także  innych wydawnictwach klubowych (np. kalendarz).