Jak co roku zbieramy zdjęcia do naszego kalendarza klubowego. Każdy może wysłać maksymalnie 3 zdjęcia z dowolnej pory roku.

Prosimy w tytule pliku zapisać co zdjęcie przedstawia lub gdzie było zrobione. Preferowane zdjęcia poziome, rozdzielczość dowolna – autorów wybranych zdjęć poprosimy przed drukiem o dosłanie zdjęcia odpowiedniej jakości. Wysłanie zdjęć oznacza jednocześnie zgodę na ich wykorzystanie przez KW BB. Nazwiska autorów zdjęć znajdą się w kalendarzu.

Zdjęcia prosimy wysyłać na adres -> andrzej.ficek@kwbielsko.org
Termin przyjmowania zgłoszeń 31 października 2020.