Klub Wysokogórski Bielsko Biała

Autor

Kasia Pochopień

Aktualności

Zaległe Składki Członkowskie

Drodzy klubowicze!

Zwracamy się z prośbą o uregulowanie zaległych składek członkowskich za 2020 i 2021 rok.

Ostateczny termin zapłaty został wyznaczony na 21.04.2022.

Zaległe składki można opłacić w siedzibie klubu na najbliższych dyżurach (14.04 oraz 21.04) lub przelewem na konto klubowe.

Niezapłacenie składek do tego czasu będzie skutkowało skreśleniem z listy członków klubu.

 

Aktualności

Ogłoszenie

Poszukujemy wśród klubowiczów osób, które pomogą nam przy współpracy z Urzędem Miejskim oraz osób umiejących i mogących pomóc w sprawach klubowych związanych z internetem, naszą obecnością w sieci i social mediach.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Zarządem Klubu!

Wspinanie

Klubowa Pakernia

Od 01.03.2021 ulegają zmianie zasady jednorazowego wejścia na klubowa pakernię.

Opłata za wejście jednorazowe wynosi:

– 5 zł dla członków KW BB z opłaconą składką członkowską za rok bieżący (obowiązkowe jest posiadanie przy sobie podbitej legitymacji klubowej)

– 20 zł dla osób spoza KW BB oraz członków klubu bez opłaconych składek klubowych za rok bieżący.

Czytaj dalej

Zamknij