W roku 2022 za przekazany 1% zamierzamy zakupić nowy bezpieczny sprzęt do wypożyczalni