Jak co roku zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz Klubu.

Środki te tradycyjnie przeznaczamy na doposażenie wypożyczalni klubowej.